Lời mở đầu tự truyện

Chào bạn đến với tự truyện của Thuyên. Nói là truyện nhưng trong đây không có yếu tố hư cấu. Bạn sẽ được lắng nghe, nhìn thấy hành trình phát triển của một con người, cũng sống tại Việt Nam như bạn.

Tự truyện này được chia làm 3 giai đoạn tương ứng 3 giai đoạn trong quá trình hiểu bản thân mình mà mình đã chia sẻ trong khóa học miễn phí về hiểu bản thân.

Những trải nghiệm mình chia sẻ không được sắp xếp theo trình tự thời gian mà theo sự tương đồng của chúng về tính chất bài học.

Điều này cũng phản ánh thực tế rằng phát triển không phải là quá trình học từ A đến Z thẳng tắp. Trường đời chứa đựng bài học từ những thời điểm khác nhau trong cuộc sống, bản thân mỗi người phải biết tự kết nối chúng lại với nhau.

Nếu bạn có những trải nghiệm, bài học tương tự thì đừng ngại gửi một tin nhắn chia sẻ tâm sự. Chúng ta không đơn độc trong thế giới này. Chúng ta đều là con người.

cross