Phần 1: Sợi dây vô hình nào đang buộc chân bạn?
Phần 2: Mong muốn sâu thẳm nhất của bạn là gì?
Phần 3: Điều gì thực sự quan trọng với bạn?
Phần 4: Nguồn cảm hứng của bạn đến từ đâu?
Phần 5: Con đường nào dành cho bạn?

Mở đầu trải nghiệm

Chào bạn,

Mừng bạn đến với khóa học "mini" để hiểu bản thân qua phương pháp tự phản chiếu (reflection). Cùng nghe audio bên dưới để xem khóa học này được thiết kế như thế nào nhé!

cross