Phần 1: Sợi dây vô hình nào đang buộc chân bạn?
Phần 2: Mong muốn sâu thẳm nhất của bạn là gì?
Phần 3: Điều gì thực sự quan trọng với bạn?
Phần 4: Nguồn cảm hứng của bạn đến từ đâu?
Phần 5: Con đường nào dành cho bạn?

Không gian của bạn (3)

Bài tập của bạn sẽ được gửi về email để tiện xem lại sau này. Bạn nhớ kiểm tra hòm thư Promotion/ Update hoặc spam nếu không thấy nhé!

cross