Mở Đầu
Chương 1: Phá tan niềm tin giới hạn
Chương 2: Học cách yêu!
Chương 3: Miệng nói, tay viết, mắt nhìn, não liên tưởng
Chương 4: Phát âm
Chương 5: Từ vựng
Chương 6: Ngữ pháp
Chương 7: Thực chiến
Chương 8: Bước tiếp theo

Niềm tin giới hạn #5

“Quá tuổi học tiếng Anh mất rồi!”

Ai đó

Nguồn gốc

Quay lại về câu chuyện của mấy thần đồng 10 tuổi nói tiếng Anh ầm ầm. Chính những câu chuyện này càng củng cố suy nghĩ rằng chúng ta đã qua độ tuổi “lý tưởng” hoặc nói cách khác quá già để tiếp thu tiếng Anh. Thêm vào đó, ngoài kia có hàng tá bài báo cho thấy rằng trẻ con học ngoại ngữ tốt hơn người lớn với mục đích thu hút học viên cho lớp thiếu nhi. Truyền thông đã làm cho tư duy của chúng ta hẹp, chỉ nhìn được 1 chiều.

Giải phóng niềm tin

cross