Viết tóm tắt điều bạn học được

Trong cuốn này, bạn đã hiểu vai trò của việc hiểu bản ngã cũng như hành trình để cảm và sống với bản ngã của mình. Hành trình này sẽ kéo dài cả đời người, có điểm đầu nhưng không có điểm cuối. Con người chúng ta luôn thay đổi và phát triển, bản ngã do đó cũng thay đổi theo.

Bạn cũng được đọc, nghe những câu chuyện thực tế mà Thuyên chia sẻ. Câu chuyện của những nhân vật cũng chính là câu chuyện của chính bạn nếu nhìn vào bản chất. Nó có thể xảy ra với bạn quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai. Điều chúng ta làm được là học hỏi từ sai lầm, thành công của họ để đi nhanh hơn.

Mọi hành trình dài một dặm hay vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân nhỏ đầu tiên. Thuyên sẽ gợi ý cho bạn những bước chân nhỏ mà bạn có thể bước từ ngày hôm nay.

Muốn hiểu điều gì sâu sắc phải đọc, xem nhiều hơn một lần. Tuy nhiên, hành động thậm chí hiệu quả hơn đó là chủ động viết lại những điều bạn học được theo ngôn từ của bạn. Khi bạn bắt đầu viết xuống, não bạn sẽ phải hoạt động hết công suất để có thể hệ thống hóa những gì bạn đã hiểu. Não hoạt động càng nhiều thì bạn hiểu và nhớ càng sâu sắc.

Hơn nữa, khi bạn viết và đọc lại, bạn sẽ nhận thức được rõ mình hiểu khía cạnh nào thấu, khía cạnh nào chưa thấu. Từ nhận thức đó, bạn sẽ có các bước tiếp theo để hiểu rõ về vấn đề bạn chưa thực sự thấm. Cho nên, viết tóm tắt lại điều bạn học được là một điều phải làm để có thể hiểu sâu. 

Tuyệt vời hơn nữa nếu bạn chia sẻ được những điều đó cho bạn bè, người thân bạn cùng biết. Khi chia sẻ cho mọi người, bạn sẽ còn phát triển được khả năng giao tiếp, truyền đạt dễ hiểu. Chia sẻ cho người khác là cách học tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm.

cross