Tìm nơi chấp nhận bản ngã của bạn

Con người bản chất là một sinh vật sống theo nhóm, theo bầy đàn. Một cá thể, dù hướng nội hay hướng ngoại, khi tách ra khỏi nhóm thì tự động cảm thấy cô đơn, vì đó bản năng được viết vào DNA của chúng ta. Nhìn xung quanh nếu không có ai giống bạn thì bạn sẽ cảm thấy lạc loài vô cùng. Với môi trường như vậy, bạn sẽ không dám thể hiện bản thân, thay vào đó sẽ đeo lên một mặt nạ an toàn. Bạn sẽ dễ dàng chấp nhận bản thân khi thấy được xung quanh bạn có người giống bạn.

Dù bản ngã của bạn có "dị" như thế nào thì cũng sẽ có cộng đồng những người giống bạn một hoặc vài điểm. Bạn hãy tìm kiếm và tham gia những cộng đồng mà ở đó họ có điểm chung giống bạn. Không hẳn là phải tham gia một cách trực tiếp làm thành viên hoạt động thường xuyên, bạn có thể tham gia sự kiện offline hoặc online, tham gia nhóm trên mạng xã hội hoặc thậm chí xem video chia sẻ từ những người cùng một phần bản ngã với bạn. Khi có cộng đồng thì bạn sẽ nhanh chóng chấp nhận bản ngã của mình hơn. 

cross