Nói chuyện với một người coach

Hiếm có ai tự thân một mình mà hiểu được bản thân sâu sắc. Khi tự nhìn nhận bản thân, bạn sẽ luôn ở một góc nhìn chủ quan. Do đó, bạn sẽ có nhiều điểm mù mà bạn không thể tự thấy. Điều này cũng như việc bạn không thể tự nhìn mắt của mình, tự ngửi mũi của mình hoặc tự nếm lưỡi của mình. Một người góc nhìn từ một life coach, có kiến thức, trải nghiệm rộng, tư duy cởi mở sẽ giúp bạn hiểu bản thân sâu sắc nhanh hơn nhiều lần. 

A life coach can save your time, as a result, save your lifetime.

Quan trọng hơn, khi bạn nói ra những suy nghĩ của mình, bạn sẽ tự động bật ra những chân lý giác ngộ hơn khi độc thoại nội tâm. Cá nhân Thuyên mặc dù người có chuyên môn về phát triển bản thân, cũng cần một người khác nói chuyện để có giải pháp cho những vấn đề của mình.

cross