Mâu thuẫn là gì?

u thuẫn là giai đoạn, trạng thái, mà ở đó chúng ta nhận ra bạn ngã của mình nhưng không chấp nhận nó. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy dằn vặt, cảm thấy bản thân thật tệ hại, thậm chí cảm thấy muốn trở thành một con người khác chứ không phải mình.

Mâu thuẫn này đến từ đâu? Tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Đó là điều mình sẽ chia sẻ cho bạn sau đây. Tất cả mâu thuẫn này là mâu thuẫn bên trong bản thân bạn. Chúng là những thứ mà bạn có thể học được cách kiểm soát.

cross