Định nghĩa bản ngã

Bản ngã có nhiều định nghĩa khác nhau theo triết học, phật giáo hay phân tâm học. Tuy nhiên, trong xuyên suốt cuốn này, chúng ta sẽ cùng thống nhất một định nghĩa cho bản ngã để dễ giao tiếp.

Bản ngã được hiểu là con người thực ở thời điểm hiện tại của chúng ta. Bản ngã đó bao gồm sứ mệnh sống, tính cách, giá trị sống và một số thứ khác tương tự mà không thể phân loại rõ ràng. Bản ngã gồm cả 3 phần là thân, tâm và trí. Bản ngã đó không bao gồm con người mà chúng ta thần tượng hoặc muốn trở thành trong tương lai, chỉ bao gồm những gì là bản chất ở thời điểm hiện tại.

Trừ trường hợp xuất hiện một biến cố lớn trong cuộc sống, bản ngã của bạn có tính ổn định qua thời gian.

cross