Chấp nhận khác cam chịu

Trong bản ngã chúng ta có nhiều thứ như tính cách, năng lực, giá trị sống. Mỗi thứ như vậy lại có nhiều thứ nhỏ khác. Bạn không thể một cách thần kỳ thay đổi toàn diện trong chốc lát. Bạn sẽ phải chọn ra một số ít thứ để phát triển trong một giai đoạn nhất định.

Ai cũng muốn bản thân mình hoàn thiện thật nhanh nhưng chúng ta là con người. Thay đổi cần thời gian vì chúng đòi hỏi sự thử sai nhiều để tìm được công thức phù hợp nữa. Khi tìm được công thức thì thay đổi cần thời gian để thay đổi toàn diện thân tâm trí. Không có chuyện đơn giản rằng hiểu được vấn đề thì đã gọi là thay đổi, đó chỉ là thay đổi một phần nhỏ trong phần trí của bạn mà thôi. Rượu muốn ngon cần phải ủ lâu. Người muốn “ngon” thì phải kiên nhẫn.

cross