Bất mãn là gì?

Khi chấp nhận được bản ngã chính mình thì công việc của bạn vẫn chưa xong đâu. Khi đối diện với thế giới thực, bạn sẽ thấy những bản ngã mình thể hiện ra không thu lại những phản hồi tích cực từ mọi người. Có thể bắt đầu bằng việc mọi người nhận xét là bạn đã thay đổi theo một chiều hướng mà họ không nghĩ là hợp với bạn. 

Tiếp đến, khi bạn thể hiện ra một cách không khéo, bạn sẽ thấy được kết quả công việc đi xuống tạm thời. Khi đó, bạn sẽ chất vấn bản thân: “Con người thật của tui tệ vậy sao?”, dần dần sinh ra cảm xúc bất mãn.

Cảm xúc bất mãn này đến từ đâu? Tại sao khi sống với bản ngã mới được chấp nhận, bạn sẽ trải qua nhiều đau đớn?

cross