Bắt đầu viết xuống tuyên bố cá nhân của bạn

Nếu đọc mà xong cuốn về bản ngã mà không viết tuyên bố cá nhân thì thật phí phạm. Học được điều gì bạn phải áp dụng ngay. Áp dụng có thể không hoàn thiện, không thành công nhưng sẽ giúp cho bạn hiểu được bạn cần cải thiện thêm điều gì.

Tuyên bố cá nhân là một trang giấy viết về bản thân mình. Bạn có thể đề cập những điều gì trong tuyến bố cá nhân của mình?

1. Sứ mệnh: Điều sau cùng bạn muốn đạt được trong cuộc sống là gì? Nên chỉ chọn 1 mà thôi.

2. Giá trị sống: Điều mà bạn cảm thấy quan trọng là gì? Có thể là một thứ hữu hình hoặc một giá trị vô hình. Nên chọn 3-4 giá trị. 

3. Tính cách: Đặc điểm tính cách của bạn là gì? Nên chọn 3-4 đặc điểm, dùng ngôn ngữ tích cực.

4. Điểm mạnh: Điểm mạnh của bạn là gì? Điểm mạnh là điểm giao của tính cách, chuyên môn và kinh nghiệm. Nên chọn 3-4 điểm mạnh.

Đây là một bản tuyên bố cá nhân mà mình đã làm từ lâu. Mình sẽ còn phải chỉnh sửa phiên bản hiện tại rất nhiều, bạn cũng thế. Tuyên bố cá nhân ổn định là tuyên bố mà bạn nhìn lại sau 6 tháng, 1 năm, 2 năm vẫn cảm thấy còn đúng với bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể viết được một bản tuyên bố được như vậy vào lần đầu tiên

Khám phá những công cụ giúp hiểu về bản thân

Hiểu bản thân cần kiến thức” là điều mà chúng ta đã cùng thống nhất. Cách đơn giản nhất để bạn hiểu đó là sử dụng những bài kiểm tra về tích cách, những danh sách giá trị sống, những mô hình về con người. Mình sẽ gợi ý cho bạn một số bài kiểm tra mà bạn có thể tham khảo.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một điều quan trọng trước khi sử dụng chúng. Tất cả những kiến thức trên chỉ phản ánh một phần nhỏ thực tế. Cuộc sống này muôn màu, muôn vẻ. Thế giới này không có 1 loại người mang 4 nhóm tính cách DISC, hay 16 nhóm tính cách như MBTI hoặc chỉ 32 đặc điểm của StrengthsFinder. Mô hình giúp bạn hiểu rõ hơn bản thân mình, chứ không phải là tất cả. Do đó, tuyệt đối không dán nhãn những “nhóm tính cách, giá trị” lên bản thân mình. Bạn là một cá thể độc nhất.

DISC

MBTI

Cliffton StrengthFinders

cross