Xác định rõ

Thời đại học đủ đầy

Định nghĩa: Thời đại học mà khi nhìn lại thấy mình đã làm hết sức, sống hết mình, tỉnh thức trong quyết định mình đưa ra, sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào sau khi tốt nghiệp.

Khóa học hay sách nói?

Anh không đặt niềm tin vào hình thức sách giấy. Thứ nhất, sách thiếu tính tương tác nên sẽ không thể hiểu được ý tác giả, dễ hiểu sai theo ý mình. Ngoài ra, sách nghèo về hình thức truyền đạt.

Ở thời đại này, chúng ta đã quen với audio và video, sách chỉ toàn chữ và hình tĩnh nên không thể nào có tiềm năng như nội dung số được.

Thứ hai, in sách có hại cho môi trường. Mỗi cuốn sách mình sở hữu là đóng góp vào việc chặt cây, xử lý giấy bằng hóa chất. Do đó, tham gia vào khóa học này là góp một phần tiết kiệm tài nguyên môi trường.

Anh không quan trọng hóa hình thức truyền đạt nào, sử dụng thứ nào giúp em hiểu rõ nội dung hơn là được. Chức năng bình luận là một chức năng mang tính cách mạng ở khóa học này.

Lời cám ơn

Dù em chưa làm gì nhưng anh muốn cám ơn em đã tham gia vào khóa học này. Sự phát triển của em chính là sự thành công của anh.

Việc tham gia chia sẻ, bình luận trong khóa này của em cũng chính là đóng góp quan trọng để khóa này càng ngày càng hoàn thiện.

Để tạo ra một nội dung đầy đủ không chỉ cần một người mà cần sự đóng góp của nhiều người. Anh không thể đưa em tất cả câu trả lời nhưng tạo cho em cơ hội để đặt câu hỏi. Thứ mà không cuốn sách hay khóa học thông thường nào làm được.

Cuối cùng, anh cám ơn Minh Ngọc và thành viên của FUL đã đồng hành và hỗ trợ anh để khóa học này ra đời kịp thời.

Vấn đề bản quyền

Anh cho phép em chia sẻ nội dung khóa này với người trong gia đình của mình hoặc người em thương, nhưng không thể chia sẻ rộng hơn hoặc công khai.

Em là người đến để học, để phát triển bản thân mình thì em cũng hiểu điều này. Nếu bản quyền không được tôn trọng thì sau này sẽ không có anh chị nào muốn tạo ra nội dung cho các em nữa. Đó là thảm kịch đối với người trẻ.

Các em sẽ chỉ được tiếp cận với những nội dung miễn phí nông cạn, đầy quảng cáo chứ không thể có được nội dung đầu tư như thế này. Bởi vì không ai muốn đầu tư nữa.

Bản quyền từ văn bản đến audio đều thuộc về tác giả Dương Văn Thuyên. Mọi sự vi phạm bản quyền sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, người vi phạm sẽ không được tham gia cộng đồng FUL hoặc đang tham gia thì sẽ bị cấm khỏi cộng đồng vĩnh viễn.

cross